ŘÍZENÍ PROJEKTU

Na celkovém řízení projektu se podílí řídící komise a realizační tým. Řídící komise má celkový dohled nad realizací projektu, jejím hlavním úkolem je schvalování a zpětné hodnocení čtvrtletního a ročního plánu realizace projektu. V souladu se schváleným plánem zajišťuje realizační tým ve spolupráci se zástupci jednotlivých partnerů provádění konkrétních projektových aktivit.

Složení řídící komise
Ing. Tomáš Kotyza – předseda komise (Moravskoslezský kraj)
Dušan Doležel (Výbor zastupitelstva kraje pro životní prostředí)
Mgr. Petr Birklen (AOPK ČR)
Mgr. František Jaskula (SCHKO Beskydy)
Ing. Vladimír Němčanský (LČR, s. p.)
Ing. Vojtěch Bajer (ČSOP Salamandr)
Ing. Tomáš Skokan (Povodí Odry, státní podnik)

Složení realizačního týmu projektu
Mgr. Roman Barták – manažer projektu (ČSOP Salamandr)
Mgr. Roxana Macháčková – asistent projektu (Moravskoslezský kraj)
Ing. Štěpánka Kalousová – vědecký koordinátor (ČSOP Salamandr)
RNDr. Radim Misiaček – koordinátor PR aktivit (ČSOP Salamandr)

(c) 2007 ZLSPM, financováno z Evropské unie programem LIFE-Nature