AKTIVITY:

Zpráva o postupu projektu č. 3

Zpráva o postupu projektu č.3
Příloha 1: Implementation of action C.1
Příloha 2: Implementation of action C.1 (Impatiens), C.2 and C.3
Příloha 3: List of herbs species
Příloha 4: Implementation of action D.1, F.4
Příloha 5: Control, experiments
Příloha 6: Experimental plots - Assessment
Příloha 7: List of instructional tours
Příloha 8: Conference programme
Příloha 9: Overview of project activities monitoring


Monitoring dopadů projektových aktivit – akce F.4

Cílem monitoringu je sledování vlivu aplikace herbicidu Roudup Biaktiv na životní prostředí. Monitoring je zaměřen na pozorování změn bioty (poškození, úhyn), ale také sledování zátěže kladené na půdu a vodu.

Podrobnější popis monitoringu najdete v tomto dokumentu:
Monitoring dopadů projektových aktivit

Výsledky monitoringu:
Biomonitoring - závěrečná zpráva za výzkumné období 2007 - 2010 (závěry a doporučení)
Monitoring vody a půdy 2007 - 2010
Výsledky monitoringu vody a půdy 2007
Biomonitoring – průběžná zpráva za rok 2007 (závěry a doporučení)
Biomonitoring – průběžná zpráva za rok 2008 (závěry a doporučení)
Biomonitoring - průběžná zpráva za rok 2009 (závěry a doporučení)


Zpráva o postupu projektu č. 2

Progress report 2 (.doc)
příloha1: implementation of actions C1 C3 (.jpg)
příloha2: list of instructional tours (.doc)
příloha3: list of PR activities (.doc)
příloha4: view of results of monitoring of the impact of project activities (.doc)
příloha5: photographic documentation (.doc)


Zpráva o postupu projektu č. 1

Zpráva o postupu projektu (.doc)
příloha1: realizece akcí C1, C2 (.jpg)
příloha1a: realizece akcí C1, C2 (.jpg)
příloha1b: realizece akcí C1, C2 (.jpg)
příloha: realizece akcí D1, F4 (.jpg)
Přehled pokusných ploch (.doc)
Leták (.pdf)
Inf. panel (.doc)
Umístění informačních panelů (.pdf)

 

(c) 2007 ZLSPM, financováno z Evropské unie programem LIFE-Nature