O PROJEKTU:

Projekt Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky je finančně podpořen v rámci programu LIFE-Nature, což je finanční nástroj Evropské unie určený především na podporu soustavy Natura 2000. Projekt je realizován Moravskoslezským krajem ve spolupráci s dalšími partnery.

Hlavním cílem projektu je záchrana lužních stanovišť v povodí řeky Morávky, biologicky a geomorfologicky cenného území, které je ohroženo invazní rostlinou křídlatkou (Reynoutria spp.). Jedná se o největší projekt týkající se likvidace invazních druhů v České republice a o jeden z největších zabývajících se touto problematikou v rámci celé Evropy.

Projekt má tyto čtyři cíle:
· Vypracování metodiky potlačování invazních druhů a následné revitalizace postižených stanovišť.
· Potlačení invazní křídlatky (Reynoutria spp.) v evropsky významné lokalitě Niva Morávky a části evropsky významné lokality Beskydy.
· Vytvoření modelu spolupráce zainteresovaných subjektů při řešení problémů v oblasti ochrany životního prostředí na regionální úrovni.
· Šíření výsledků projektu a poskytování dalších informací o soustavě Natura 2000 a ochraně životního prostředí.

Aktivity projektu jsou směřovány do povodí řeky Morávky, které se nachází ve východní části Moravskoslezského kraje na úpatí Beskyd. Plánované akce se budou dotýkat hned několika chráněných území. Z chráněných území evropského významu se jedná o evropsky významnou lokalitu Niva Morávky, evropsky významnou lokalitu Beskydy a ptačí oblast Beskydy. Dále je to velkoplošné chráněné území chráněná krajinná oblast Beskydy a dvě maloplošná chráněná území: národní přírodní památka Skalická Morávka a přírodní památka Profil Morávky.

Realizace projektu: leden 2007 až prosinec 2010
Rozpočet projektu: 1 015 tis. eur
Příspěvek Evropské komise: 704 tis. eur
Příspěvek Moravskoslezského kraje: 60 tis. eur
Příspěvek partnerů: 251 tis. eur


(c) 2007 ZLSPM, financováno z Evropské unie programem LIFE-Nature