TISKOVÉ ZPRÁVY:

TISKOVÁ ZPRÁVA, 28.2.2007

KRAJ ZAHAJUJE VÝZNAMNÝ PROJEKT PODPOŘENÝ EVROPSKOU UNIÍ V OBLASTI OCHRANY PŘÍRODY – LIKVIDACI KŘÍDLATKY V POVODÍ MORÁVKY

Do čtyř let by se díky projektu mělo podařit v povodí Morávky vyhubit invazní plevel – křídlatku - až na 10% současného výskytu. „Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky“, to je název projektu, na který Moravskoslezský kraj jako jediný region v České republice dostal podporu EU. Unie dá 20 mil. korun, partneři a kraj dalších 8.

Evropská komise vybrala ze sedmi stovek projektů z celé Evropy v loňském roce jen 127 – projekt MSK byl jako jediný z České republiky mezi nimi. Program EU se jmenuje LIFE-Nature.

Cílem našeho projektu je záchrana přírodně cenných lokalit v povodí řeky Morávky – konkrétně od přehrady Morávka až k Frýdku-Místku. Území leží nejen v CHKO Beskydy, ale současně patří i do soustavy evropsky významných chráněných území NATURA 2000. Moravskoslezský kraj spolupracuje s řadou významných partnerů v regionu – s Lesy ČR, Povodím Odry, Správou Chráněné krajinné oblasti Beskydy, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, nestátní neziskovou organizací Salamandr a nošovickým Pivovarem Radegast. „Nezbytnou podmínkou úspěchu projektu je především likvidace invazního, tedy nepůvodního a agresivně se rozšiřujícího druhu rostliny nazvaného křídlatka. Ta v posledních letech nekontrolovaně roste a šíří se v přírodně cenných lokalitách podél toku Morávky. Vytlačuje a postupně likviduje původní druhy rostlin a živočichů a obtěžuje místní obyvatele i turisty, navštěvující uvedenou oblast. Z plánované délky trvání projektu je zřejmé, že boj s křídlatkou nebude snadný. Nebude ani levný. Evropská komise na něj vyčlenila částku 700 000 eur, v přepočtu to je 20 milionů korun. Finančním podílem přispěli také jednotliví partneři, takže celkový rozpočet projektu přesahuje 28 milionů korun,“ upřesnil náměstek hejtmana MSK Pavol Lukša. Křídlatka dnes roste asi na 350 ha ploch v okolí řeky a přehrady. Jak se bude likvidovat? Opakovaným postřikem speciální chemickou látkou, která neuškodí ostatním rostlinám ani živočichům a není nebezpečná ani pro lidi. Její použití samozřejmě museli schválit příslušní odborníci Evropské komise. V citlivých oblastech ochranného pásma přehrady Morávka bude použita ještě šetrnější metoda - manuální odstraňování křídlatky. Projekt tak mimo jiné umožní na určitý čas zaměstnat desítky lidí. „Důležité bude také vysvětlit projekt veřejnosti – budeme vydávat letáčky určené domácnostem v dotčené oblasti, přímo v terénu budou osazeny informační tabule a další informace budou k mání na speciálním webu nebo budou rozesílány elektronicky. Před zahájením terénních prací zorganizuje tým veřejné jednání pro občany, v plánu jsou doplňkové semináře a exkurze pro školy a případné další zájemce. K projektu se tedy bude moci vyjádřit i veřejnost, pracovnímu týmu to usnadní rozhodování o konkrétních krocích v průběhu realizace. Spolupráce s veřejností i klíčovými aktéry rozhodně vylepší také informovanost o podmínkách a požadavcích ochrany zvláště chráněných částí přírody a evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000,“ zdůraznil koordinátor projektu z odboru životního prostředí krajského úřadu Tomáš Kotyza. Výhodou pracovního týmu je, že jsou v něm odborníci z různých oblastí - mají dokonalý přehled o potřebách rozvoje lesního hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany vodních zdrojů, rozvoje cestovního ruchu a také k potřebám obyvatel a návštěvníků oblasti. Projekt sice startuje slavnostně dnes, ale tým už naplno funguje a do spolupráce chce kraj zapojit i reprezentanty samospráv obcí od Morávky až po Frýdek-Místek, vlastníky pozemků, podnikatele a další partnery.

Zpracovali Šárka Swiderová, tisková mluvčí MSK
a Roman Barták – manažer projektu

Slavnostní zahájení projektu - Nošovice, 28.2.2007:

(c) 2007 ZLSPM, financováno z Evropské unie programem LIFE-Nature