Fauna a flóra zájmového území:


Kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum) foto: Jiří Kupka


Krušina olšová (Frangula alnus) foto: František Jaskula


Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) foto: Michal Šulgan


Lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) foto: archiv správy CHKO Beskydy


Rak říční (Astacus astacus) foto: Michal Šulgan


Skorec vodní (Cinclus cinclus) foto: Michal Šulgan


Židoviník německý (Myricaria germanica) foto: Barbora Jůzová


Janovec metlatý (Cytisus scoparius) foto: Barbora Jůzová


Vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) foto: Barbora Jůzová


(c) 2007 ZLSPM, financováno z Evropské unie programem LIFE-Nature