ARCHIV AKTUALIT:

Prezentace projektu na 5. ročníku mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o trvale udržitelném rozvoji TUR OSTRAVA 2008 (http://www.turfilm.cz).


23.4.2008, Ostrava, foto: Z. Bártová


V první polovině dubna byla realizována nová projektová akce C.3: dosadba původních druhů keřů.


7.4.2008, Vyšní Lhoty, foto: R. Barták


Dne 9.4. se konalo 6. zasedání řídící komise projektu.


9.4.2008, Ostrava, foto: R. Barták


Od poloviny dubna je realizována akce F.4: monitoring projetových aktivit - biomonitoring.


17.4.2008, Dobrá, foto: R. Barták


Ukázka z dokumentárního filmu o Ptačí oblasti Beskydy a Evropsky významné lokalitě Niva Morávky

Video ke stažení ve formátu WMV


Od počátku měsíce března probíhají terénní práce, které jsou zaměřené na úklid suché křídlatky zlikvidované v předchozím roce chemickými postřiky.


7.3.2008, Skalice foto: R. Barták
7.3.2008, Skalice foto: R. Barták


Koncem března bude provedena na vybraná místa dosadba původních keřů následujících druhů - vrba nachová (Salix purpurea), vrba jíva (Salix caprea), vrba křehká (Salix fraxilis), vrba košíkářská (Salix viminalis) a vrba trojmužná (Salix triandra). Fotografie zachycuje odběr sadebního materiálu v povodí Morávky (z důvodu zachování genetické původnosti).


6.3.2008, Odběr sadebního materiálu v povodí Morávky foto: R. Barták





(c) 2007 ZLSPM, financováno z Evropské unie programem LIFE-Nature