Projekt Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky je realizován Moravskoslezským krajem ve spolupráci s dalšími partnery a je finančně podpořen Evropskou unií v rámci programu LIFE-Nature.

Hlavním cílem projektu je záchrana lužních stanovišť v povodí řeky Morávky, biologicky a geomorfologicky cenného území, které je ohroženo invazním druhem rostliny - křídlatkou (Reynoutria spp.).

Naplnění cíle se odehrává ve čtyřech oblastech:

» vypracování metodiky potlačování invazních druhů a následné revitalizace postižených stanovišť

» potlačení invazní křídlatky (Reynoutria spp.) v Evropsky významné lokalitě Niva Morávky a části Evropsky významné lokality Beskydy

» vytvoření modelu spolupráce zainteresovaný subjektů při řešení problémů v oblasti ochrany životního prostředí na regionální úrovni

» šíření výsledků projektu a poskytování dalších informací o soustavě Natura 2000 a ochraně životního prostředí

(c) 2007 ZLSPM, financováno z Evropské unie programem LIFE-Nature